*MarathiBoli.Com is a website to buy Marathi Books with Discount and Free Shipping, All Major publishers Marathi Books Are available on MarathiBoli.Com. All Categories in Marathi Books Are Available on MarathiBoli.Com.

मराठीबोली.कॉम वरुन पुस्तके विकत घेताना वाचकांची (नाव, पत्ता, इमेल आयडी, मोबाइल क्रमांक) माहिती घेण्यात येते. या पैकी कोणतीही माहिती आम्ही कोणाबरोबरही वितरित करीत नाही. 

ही माहिती फक्त मराठीबोली.कॉम च्या कामकाजासाठी तसेच वाचकांना नवीन सवलतीची माहिती देण्यासाठी वापरण्यात येते.

तसेच ग्राहकांची पेमेंट संदर्भातील कोणतीही माहिती मराठीबोली.कॉम साठवत नाही. पेमेंट हे संपूर्ण सुरक्षित अश्या RAZORPAY या पेमेंट पार्टनर तर्फे करण्यात येते.

आपला विश्वास हाच आमचा नफा.

धन्यवाद

स्वप्नील

MarathiBoli.com

Marathi Books at Best Price At MarathiBoli.com


We will not share any of customers information with any other websites or agencies. we only share your address with mobile with vendors for delivery purpose.

also we will mail you about new information or discounts if you selected for that.

we will not keep any of your payment information with us, payment will be done using secured RAZORPAY payment gateway.


Your trust is our Profit.


Thanks

Team Marathiboli

MarathiBoli.com

Marathi Books at Best Price At MarathiBoli.com